Öz Türkçe meslek isimleri


Öz Türkçe meslek isimleri : Eski Türkler’de yani ÖzTürkçe’de meslek adlarını öğrenmek için aşağıdaki modern Türkçe öz Türkçe tablosuna bakınız. İşte öz Türkçe’de meslek adları :

Hayvancılıkla İlgili Meslekler

-İğdişçi ya da Yılkıcı: Hayvan Yetiştiricisi, besici
-Yuntçı: At yetiştiricisi, at çobanı
-Koñçi, Koynçı ya da Koyçı: Koyun yetiştiricisi, koyun çobanı
-Udçı: Sığır yetiştiricisi, sığır çobanı, sığırtmaç
-Bukaçı: Boğa yetiştiricisi
-Takıgu gidgüçi: Tavuk besleyicisi, tavukçu
-Kazçı: Kaz yetiştiricisi, kaz çobanı

Avcılıkla İlgili Meslekler

-Ängçi ya da Abcı: Avcı
-Keyikçi: Yaban hayvanı avcısı
-Kisçi: Samur avcısı, kürk avcısı
-Mängçi: Avcı, av kovalayan
-Tonguzçı: Domuz avcısı
-İtärçi: Doğancı.
-Çıvgacı: Tuzakçı, tuzakla avlanan
-Torçı: ‘Ağcı, ağ ile avlanan

Ziraatle İlgili Meslekler

-Tarıgçı: Çiftçi
-Äkinci: Çiftçi, ekinci
-Bagçı ya da Borlukçı: Bahçe ziraatı yapan, bahçıvan,bağcı
-Kudugçı: Kuyu kazıcısı, kuyu açıcısı
-Ögän Käsgüçi: Su seti yapımcısı
-Suvçı: Suyu idare eden, sulamacı

Esnaf ve Zanaatkarlıkla İlgili Meslekler

-Uz ya da Uzagut: Usta, zanaatkâr, esnaf.
-Börkçi: Börkçü, başlık yapıp satan kimse.
-Bözçi: Kumaş dokuyan, dokumacı
-Ätükçi: Ayakkabıcı, papaççu, kavaf
-Kedizci: Keçeçi, keçe imalatçısı
-Tonçı, Yiçi: Terzi
-Yungcı: Yüncü
-Aşçı: Aşçı
-Borçı: Şarap üzericisi, şarap işçisi
-Ätçi: Kasap
-Ätmäkçi, Ötmäkçi: Ekmekçi, Fırıncı
-Ögitçi: Değirmenci
-Altunçı: Kuyumcu
-Ayakçı: Kaseci, çanakçı, bardakçı
-Kırmaçı: Ağaçtan kap kacak yapan
-Odungçı: Oduncu
-Sasıçı: Çömlekçi
-Sırçı: Cilacı, vernikçi, boyacı
-Targakçı: Tarakçı, tarak yapıp satan
-Tämirçi, Tämürçi: Demirci
-Igaççı: Marangoz
-Titigçi: Duvarcı, sıvacı
-Yaksıçı: Çilingir
-Yapı(g)çı: İnşaat ustası, duvarcı
-Okçı: Ok imalatçısı
-Yaçı: Yay ustası

Diğer Sayfaya GEÇ

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*