Past Perfect Tense Kolay Anlatım ve Örnek Cümleler

past perfect tense kolay anlatım

Past Perfect Tense Kolay Anlatım ve Örnek Cümleler

Past Perfect Tense, İngilizcede geçmişte gerçekleşen iki olaydan önce gerçekleşeni belirtmek için kullanılan bir zaman kipidir. Bu zaman kipinde, had yardımcı fiili ve fiilin üçüncü hali kullanılır.

Örnek Cümleler:

 • When I arrived at the party, everyone had already eaten. (Partiye vardığımda, herkes zaten yemek yemişti.)
 • I had finished my homework before I went to bed. (Yatmadan önce ödevimi bitirmiştim.)
 • She had already seen the movie before I told her about it. (Ona filmden bahsetmeden önce onu zaten izlemişti.)

Past Perfect Tense, aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

 • İki olaydan önce gerçekleşeni belirtmek için:
 • When I arrived at the airport, my flight had already left.
 • I had already eaten breakfast before I went to school.
 • Bir durumun geçmişte gerçekleştiğini ve bunun bir sonucunun şimdiki zamanda da devam ettiğini belirtmek için:
 • I had already studied for the test, so I was confident I would pass.
 • She had already graduated from college, so she was looking for a job.
 • Bir durumun geçmişte gerçekleştiğini ve bunun başka bir olaya neden olduğunu belirtmek için:
 • I had never been to Paris before, so I was excited to visit.
 • He had never been in love before, so he didn’t know what to do.

Past Perfect Tense, Past Simple ile karıştırılmamalıdır. Past Simple, geçmişte gerçekleşen tek bir olayı belirtmek için kullanılır. Past Perfect Tense ise iki olaydan önce gerçekleşeni belirtmek için kullanılır.

Örnek:

 • ate breakfast before I went to school. (Past Simple)
 • had already eaten breakfast before I went to school. (Past Perfect Tense)

İlk cümlede, ate fiili, geçmişte gerçekleşen tek bir olayı ifade eder. İkinci cümlede ise, had already eaten fiili, ate fiilinden önce gerçekleşen bir olayı ifade eder.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*